Disclaimer:


 • Met het gebruik van deze website gaat men akkoord met onze huurvoorwaarden . Dit geldt voor zowel Verhuurders van de aangeboden accommodaties als voor site bezoekers die de woningen willen huren.

 • Villa Curacao heeft de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie in zowel tekst, data als fotomateriaal. Informeert u daarom bij twijfel bij een van onze medewerkers om teleurstellingen te voorkomen.

 • Gebruikers en Verhuurders van deze website gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat Villa Curacao niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de directe of indirecte schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de informatie die op de website wordt aangeboden.

 • Voor ongevraagd toegestuurde informatie is Villa Curacao niet aansprakelijk.

 • De copyright van alle informatie op deze website in de ruimste zin des woord is eigendom van Villa Curacao. Bij sprake van hergebruik zonder nadrukkelijke toestemming van Villa Curacao zullen juridische stappen worden overwogen. Dit geldt ook voor alle technische processen van deze website.

 • De informatie die op de website wordt aangeboden is de verantwoordelijkheid van de Verhuurders van de accommodaties. Villa Curacao is niet aansprakelijk voor foutieve informatie betreft data, tekst en foto’s.

 • Villa Curacao is Bemiddelaar tussen Huurder en Verhuurder van de bij de website aangesloten accommodaties. Eventuele schadevergoedingen zijn uitsluitend te verhalen op de Verhuurder zelf.

 • Villa Curacao heeft het recht om informatie en/of afbeeldingen te veranderen en/of te verwijderen.

 • Villa Curacao is niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is door storingen van het internet waardoor de website tijdelijk niet beschikbaar is. Villa Curacao kan een ononderbroken beschikbaarheid van de website niet garanderen.

 • Verhuurder en Huurder gaan ermee akkoord dat de informatie die deze website weergeeft en door Huurder en Verhuurder worden aangeboden door derden gelezen en gebruikt kunnen worden.

 • Indien Verhuurder er geen prijs meer op stelt om zijn/haar accommodatie via deze website aan te bieden kan men dit per mail aan Villa Curacao kenbaar maken waarna de accommodatie binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mail van de website zal verwijderen.

 • Villa Curacao is deelnemer van het SGR garantie fonds. Alle boekingen die tot stand komen met Villa Curacao als bemiddelaar vallen onder deze garantieregelingen.

 • Bij een eventuele rechtsgang zal het Nederlands recht van toepassing zijn.

Begrippen:

HUURDER:

Een natuurlijke persoon die Villa Curacao opdracht geeft voor bemiddeling bij het tot stand komen van een Overeenkomst tot huur van een vakantie accommodatie tussen Huurder en Verhuurder. Als Huurder is deze persoon verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medereizigers.

VERHUURDER:
De Verhuurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon  die de eigenaar is van de vakantie accommodatie

HUUROVEREENKOMST: 
Is de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder tot huur van de accommodatie . Deze Huurovereenkomst komt tot stand via bemiddeling van Villa Curacao.

BEMIDDELAAR:
Villa Curacao heeft de rol van Bemiddelaar bij het tot stand komen van een Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. Villa Curacao is zelf geen partij bij de Overeenkomst.

Villa Curacao
Startingerweg 9, 1921 AG Akersloot
Telefoonnummer: 0031 (0)6  83 709 438
KvKnr: 62383795 / BTWnr: NL854796782801
bank (iban)rekeningnummer: NL50ABNA0518162893
Emailadres: info@villajanthiel.com